Financiën & Organisatie

Resultaat, Betrouwbaar en Betaalbaar

VvE beheer

Voor het beheren van een VvE werk ik samen met bureau Theo Sieling. Een specialist in technisch onderhoud die ook op het organisatorische vlak goed uit de voeten kan. Wat kunnen wij voor de vereniging betekenen? Wij zijn een professionele partner in VvE beheer. Met goed technisch en financieel beheer kan de vereniging veel tijd en geld besparen. Ook zorgt het voor rust binnen de vereniging. iedereen wil graag plezierig wonen in een goed onderhouden pand zonder veel zorgen?

Wij zorgen dat het organisatorisch, financieel en technisch goed komt. Wij zijn betrokken, goed bereikbaar en kunnen de maandelijkse kosten lager houden. Het totale pakket kan bij ons worden ondergebracht worden, maar je kunt ook delen bij ons uitbesteden.

Ons aanbod

Hieronder vindt je een overzicht van alle diensten die wij kunnen bieden. Uiteraard kan je ook delen zelf blijven doen en gedeelten uitbesteden.

We hebben een opsplitsing gemaakt in drie hoofdpunten:

 • Technisch beheer
 • Organisatie
 • Financiën

Mocht je activiteiten missen in onderstaande opsomming dan kunnen we altijd overleggen hoe we dit het beste oppakken. Mocht je belangstelling hebben dan zullen wij, indien je dat wenst, een offerte maken met de specifieke punten die op de situatie van toepassing zijn en die wij met je hebben besproken.

Technisch beheer

 • Opstellen en jaarlijks herzien van het meerjaren onderhoudsplan
 • Aanvragen en beoordelen offertes
 • Uitvoeren werkvoorbereiding
 • In gang zetten van planmatig onderhoud op basis van het meerjaren onderhoudsplan
 • Voeren van overleg met het bestuur over het uitvoeren van het onderhoud (indien nodig)
 • Communicatie richting pandeigenaren over geplande onderhoudswerkzaamheden
 • Controle van uitgevoerde werkzaamheden
 • Steekproefsgewijs toezicht op het uitvoeren van werkzaamheden
 • Opnemen en beoordelen van storingen en verstrekken van opdracht voor het verhelpen
 • Aanvragen en beoordelen van offertes voor overige werkzaamheden op contractbasis, zoals schoonmaakwerkzaamheden, tuinonderhoud, etc.
 • Afsluiten van contracten voor gas, verlichting en glasbewassing

Organisatie

 • Organiseren en notuleren van de algemene ledenvergadering
 • Bijhouden van de ledenadministratie. Mutaties worden door het bestuur aan ons doorgegeven
 • Communicatie met de leden
 • Informeren van nieuwe leden
 • Behandelen van verzekeringszaken aangaande de VvE
 • Verzorgen van de correspondentie met de notaris en makelaar bij verkoop
 • Opstarten van de jaarlijkse controle door de kascommissie
 • Organiseren, bijwonen, (eventueel) voorzitten en notuleren van vergaderingen
 • Organisatie betreffende personeel dat door de VvE in dienst is genomen

Financiën

 • Verzorgen van de dagelijkse financiële administratie
 • Debiteurenbewaking
 • Voeren van een incassoprocedure na goedkeuring bestuur
 • Beheren van de bankrekeningen van de VvE
 • Verrichten van betalingen na goedkeuring bestuur
 • Eens per jaar opstellen van een conceptbegroting en een voorstel voor de maandbijdrage
 • Eens per jaar een financieel jaarverslag. Balans en exploitatierekening
 • Mondeling toelichten van de jaarrekening aan de algemene ledenvergadering
 • Zorgen dat de kascontrole tijdig wordt uitgevoerd
 • Verzorgen van de financiële administratie van het personeel dat in dienst is van de VvE
 • Verstrekken van tussentijdse rapportages aan het bestuur
 • Opstellen van verrekening aangaande gas en elektriciteit